Mycket på gång under hösten inom ACS

Från ACS sida så pågår flera initiativ för att synliggöra ACS och stärka er medlemmar. Nedan hittar ni tre möjligheter:

1. Event och mässor med ACS-medverkan under hösten 2022

Om ni som organisation eller företag planerar eller funderar på att medverka på någon eller några av dessa så låt oss veta så kan vi tillsammans förstärka effekten av att vara där.

ICAS 2022 Congress

Stockholm 4-9 september
icas2022.com

ACS planerar för att ha tre personer på plats och en mindre monter 4m2. Ni som planerar för att delta hela eller delar av konferensen är välkomna att ha ert informationsmaterial i ACSs monter men vi får inte plats med rollups då ytan är begränsad.

Ni som har valt att vara Strategiska medlemmar i ACS kan kontakta oss så kan vi diskutera hur vi bäst företräder er på eventet.

IAC – International Astronautical Congress

Paris 18-22 september
iac2022.org

Svenska Rymdstyrelsen kommer ha en monter där ACS är inbjudna att delta. ACS planerar för att ha en person på plats. Rymdstyrelsen vill visa den svenska förmågan i rymdindustrin främst genom informationsmaterial i form av film. ACS har bidragit med ACS-filmen. Rymdstyrelsen tillåter inte broschyrer och liknande för enskilda företag.

Ni som har valt att vara Strategiska medlemmar i ACS kan kontakta oss så kan vi diskutera hur vi bäst företräder er på eventet.

SIF – Space Innovation Forum

Kiruna 12-13 oktober
Space Innovation Forum – RIT (ritspace.se)

Eventet arrangeras av RIT-projektet. ACS kommer att ha personer på plats.

Ni som har valt att vara Strategiska medlemmar i ACS kan kontakta oss så kan vi diskutera hur vi bäst företräder er på eventet.

Space Tech Expo

Bremen 15-17 november
spacetechexpo-europe.com

ACS har bokat en monterplats på 9m2 och planerar för att ha personer på plats. Arbetet pågår att bestämma monterns utformning så vill ny synas i vår monter så kontakta oss så kan vi diskutera lämpligt sätt.

Ni som har valt att vara Strategiska medlemmar i ACS kan kontakta oss så kan vi diskutera hur vi bäst företräder er på eventet.

2. Presentera ert företags digitaliseringsresa på Digi Demo Day 25 oktober

25e oktober kommer Innovair att arrangera Digi Demo Day kl. 9.00-13.00. Eventet kommer vara helt digitalt.

Innovair tänker sig att SAAB, GKN och ACS håller ett antal presentationer gällande olika insatser som har gjorts i företagen för att digitalisera delar av företagets verksamhet. Här finns chansen, för er som medlemmar i ACS, att synliggöra ert arbete inför åhörare från stora delar av de svenska flygrelaterade företagen.

Har ni gjort en satsning för att digitalisera delar av er verksamhet och ni vill synliggöra detta så låt oss veta, baserat på ert förslag så bokar vi en plats i Innovairs agenda för eventet.

3. Presentera något om ert företag på nästa Aerospace Breakfast 13 september

Vi återkommer med Aerospace Breakfast 13 september kl. 9.00-9.30. Har ni något från ert företag ni vill berätta för övriga ACS-medlemmar om, så låt oss veta, så avsätter vi tid på mötet.