Med 50 medlemmar är ACS en röst som hörs

Aerospace Cluster Sweden har passerat 50 medlemmar.

Den femtionde är känd aktör inom obemannat flyg, Smartplanes i Skellefteå, som är internationellt framgångsrik på små farkoster med fasta vingar.
ACS är ett flygande kluster för hela Sverige med navet i Flyghuvudstaden Linköping, vilket understryks av att Smartplanes valde att bli medlem.

– Det är viktigt för oss med ett nätverk i branschen och i Linköping, säger företagets VD Ola Friström.

Med 50 medlemmar blir ACS en röst som hörs och gör det närmast på Aerospace Almedalen under Almedalsveckan i Visby denna sommar. Ett av flera teman är obemannat flyg, där det finns ett stort behov av samverkan, inte minst för att utveckla ett regelverk skapat när det ansågs självklart att flygplan skulle ha befälhavare ombord.

– Det är naturligt för Linköping att ta ledartröjan inom ett expansivt område där vi har bred kompetens och som är en viktig del av vårt näringsliv, säger Yvonne Rosmark, VD för Nulink.

SmartPlanes bidrar med viktiga erfarenheter. De hör till de världsledande på drönare med vingar och har återförsäljare över hela världen. Planen används på alla kontinenter utom Antarktis. Efter stormen Ivars härjningar i mellersta och södra Norrland i december 2013 användes teknik från SmartPlanes för att kartlägga skadorna och vägleda skogsmaskinerna.

– Utvärderingen visar att insatsen blev mycket effektivare, berättar Ola Friström.

SmartPlanes har sin grund i forskning om fjärranalys vid fakulteten för skogsvetenskap på SLU i Umeå. I Linköping finns kompletterande kompetens för att utveckla nya produkter och tjänster, bland annat forskning om sensorer och robotik.