Lyckad leverantörsdag i Linköping

ACS höll den 29:e maj en Leverantörsdag i Linköping där bland andra tre tänkbara flyg- och rymdkunder presenterade sina planer och behov för intresserade leverantörer och samarbetspartners.

  • SAAB, GKN och Ruag presenterade vad de ser framför sig gällande teknologiutveckling och inköpsbehov
  • Brogren Industries beskrev hur en typiskt resa från start till kontrakterad serieleverantör kan se ut
  • Ett väldigt uppskattat och imponerade inslag var en guidad tur inne på SAAB Aerostructures där gruppen fick se produktion av komponenter till flera av de stora kända flygplanen t ex Airbus 320, 350 och 380 m fl.
  • Swerea IVF och Vinnova presenterade vilka typer av stöd som finns att söka inom t ex LIGHTer SMF och SMF Flyg.
  • Almi Öst berättade om den typ av stöd som Almi generellt kan ge och också specifikt om hur Almi Öst jobbar.
  • Dagen avslutades med diskussion om med vad och hur ACS bäst kan stötta medlemmarna samt vilken ”insats” medlemmarna kan göra.

Ett fyrtiotal personer deltog under leverantörsdagen och cirka tjugotalet företag och organisationer.

– Jättekul att de större företagen och kunderna är villiga att på detta sätt beskriva sina behov och träffa möjliga leverantörer och samarbetspartners. Det var också väldigt givande att ha samtalet om medlemmarnas förväntningar på ACS samt vad de kan göra för ACS, säger Leif Johansson, klusterkoordinator i Väst.

Leig Johansson ser också positivt på att dagen samlade deltagare från alla delar i det som kallas ”Trippel helix” – här fanns akademi och institut i form av LiU och Swerea, offentlig verksamhet i form av Vinnova och väldigt många intresserade företagare.

– Ett imponerande startfält på mötet, bra organiserat och spännande och intressant besök på SAAB Aerostructures, säger Robert Lundberg, projektledare för Vinnova-projektet SWE DEMO på GKN i Trollhättan, ett projekt som inkluderar rekordmånga SMF