Kom med uppslag till Aerospace Almedalen

Flyg och rymd är hetare än på många år bland beslutsfattarna. Här finns framtidens företag och arbetstillfällen. Därför lär Aerospace Almedalen 2017 locka rekordintresse. Men vad ska branschen trycka på?

Det är alltså dags att börja fundera på årets stora möte med politikerna och alla andra runt dem. Aerospace Cluster Sweden projektleder heldagen för flyg och rymd i Almedalen. Förutom projektledningen håller ACS i en egen seminariepunkt.

– Vi tar gärna emot inspel, säger Anna Rehncrona, VD för ACS.

Årets Aerospace Almedalen genomförs den 4 juli, på tisdagen i politikerveckan. Så tidigt i veckan brukar såväl politiker och tjänstemän vara alerta, så det blir som vanligt ett bra fönster för branschen att bli hörd.

Den här gången borde intresset vara rekordstort, eftersom regeringen pekat ut rymd och flyg som ett av framtidens tillväxtområden. Dessutom lär det finnas stort intresse kring den utlovade lagändringen om fotografering med UAV, som ska träda i kraft vid månadsskiftet efter Aerospace Almedalen.

Det finns idéer om vad dagen ska innehålla. Men det är branschens intressen som styr. För innehåll till klustrets punkt under dagen kan man med fördel komma med uppslag till Anna Rehncrona.

Andra medarrangörer av dagen är Saab, GKN Aerospace, LFV, Svenskt Flyg, Sveriges Regionala Flygplatser, SAI och Nulink.