Kö till ACS-medlemmarna vid flygvapnets jubileum på Malmen

Ett 15-tal medlemmar i Aerospace Cluster Sweden ställde ut när flygvapnet firade 90-årsjubileum på Malmen i Linköping. En av dem var Pitch som visade en simulator för dörrskytte från helikopter. 
– Intresset var så stort att vi fick införa tidsbokning, säger Stefan Sandberg, VD för Pitch.

 

Flygvapnet arrangerar med jämna mellanrum en stor flygdag i Sverige. Nu sammanföll det med flygvapnets jubileum och resultatet blev extraordinärt, både när det gäller arrangemanget och antalet besökare. Arrangörerna uppskattar att det kom 130 000 personer under de två dagar som riktade sig till allmänheten.

Den publika delen föregicks av två dagars symposium med beslutsfattare på olika nivåer från hela världen. Två av dem var Sveriges kung och försvarsminister.

Medlemmarna i ACS hade möjlighet att ställa ut under alla fyra dagar. Pitch tillhörde dem som var med hela tiden.

– Den publika delen blev mycket lyckad. Det var kö i montern för att prova vår simulator. En dörrskytt på Black Hawk i civila kläder började spontant berätta om helikopter som vi efterliknar. Till sist bytte han om till uniform och kom tillbaka. Alla dörrskyttar och flera piloter på helikopterflottiljen testade simulatorn, berättar Stefan Sandberg.

Enligt honom visar det stora intresset från allmänheten att evenemanget borde utvecklas till att även intressera ungdomar för en karriär inom flyget; militärt och civilt, i luften, på marken och inom industrin.

Symposiedagarna gav också en del, men inte så mycket som utställarna hade hoppats. Deltagarna hade ett fullspäckat program och det fanns inte tid för beslutsfattarna att fördjupa sig i vad företagen kunde erbjuda.

– Nu träffade vi mest personer som vi redan känner, säger Stefan.

Pitch medverkan var samtidigt en leverans. Den simulator för dörrskytte som demonstrerades, lämnades kvar på Malmen och ska kopplas ihop med den befintliga helikoptersimulatorn.