Klustret runt på 80 dagar

Aerospace Cluster Swedens klustermotor, Anna Rehncrona, ger sig ut på en rundresa till klustrets medlemsföretag under oktober till december 2015. Syftet med ”Klustret runt på 80 dagar” är att ge en ökad förståelse för varje enskild verksamhet för att framgångsrikt marknadsföra klustrets samlade styrkor och lyfta behov i olika sammanhang. Varje stopp under resan följs upp med inlägg och bild i den här bloggdagboken för att spegla reflektioner och intryck från besöken hos medlemsföretagen.