Klustret påverkar flygstrategi och flygets innovationsagenda

Näringsdepartementet påbörjade under 2015 ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi. Den 25 februari bjöd departementet in till ett andra möte där flygbranschen, myndigheter och andra berörda aktörer samlades för att ta ytterligare ett steg framåt i arbetet med flygstrategin. Aerospace Cluster Sweden var där!

Efter det första mötet lämnade Aerospace Cluster Sweden in ett inspel med synpunkter.

– Nu finns det ytterligare möjlighet att påverka genom fler inspel. Vi kan vara de små- och medelstora företagens röst i det här arbetet och lyfta frågor som är viktiga i det sammanhanget, säger Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig.

Klustret har också varit på samverkansmöte sammankallat av Innovair för att tycka till om den nationella innovationsagendan 2016 för flyg. Syftet med innovationsagendan är att skapa innovation och nationell konkurrenskraft på det flygtekniska området.

– Det är spännande att klustret aktivt bidrar även i det arbetet, säger Anna.