Klustret deltar i förstudie kring Flygteknik

Under första halvan är Aerospace Cluster Sweden med i en förstudie kring Flygteknik som finansieras av Tillväxtverket, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen och Nulink.

Förstudien samlar aktörer i Västra Götaland och Östergötland för att utarbeta en strategi och plan för hur regionerna långsiktigt gemensamt kan förstärka sina positioner inom området Flygteknik som en stark nationell innovationsresurs tillsammans med regionernas teknikföretag, science parks, klusterbildningar samt forskningsinstitut.

– Det handlar till stor del om att identifiera och kartlägga aktörer, pågående satsningar och innovationsaktiviteter inom flygteknik inom regionerna, berättar Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig för klustret.

Vi ska också ta fram en plan för utökad samverkan, dels via EU program som Clean Sky men även via nationella program som Innovair. Vi kommer identifiera konkreta teknikområden av intresse för vidareutveckling, med särskilt fokus på hur SMFer kan involveras. Målet med förstudien är att åstadkomma en stark konstellation och en tydlig strategi för att stärka våra regioners samlade styrka inom Flygteknik, säger Anna.