KebNi – ”We bring stability to a world in motion”

erik wibergKebNi (Kinetic Engineering by Nordic Innovation) är ett företag med lång historia och erfarenhet av satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelsebevakning. De är nya medlemmar i Aerospace Cluster Sweden (ACS) och vi har träffat Erik Wiberg, VD för KebNi’s affärsområde Land Mobile, som ser att medlemskapet kan vara av stort värde för företaget.

KebNi arbetar inom tre affärsområden; KebNi Maritime, KebNi Inertial Sensing och KebNi Land Mobile och riktar sig till såväl myndigheter och militära kunder som kommersiella kunder inom branscher för robotik och självkörande fordon. De verkar globalt och når sina kunder både direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Sedan augusti 2020 är företaget börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market-börsen i Sverige.

– Vi fokuserar på att bli en ledande leverantör av tillförlitliga produkter, lösningar och teknik för säkerhet, positionering och stabilisering, säger Erik. Vi erbjuder våra kunder kundanpassade högteknologiska lösningar och de kan lita på att våra lösningar alltid fungerar oavsett hur svåra förhållanden de befinner sig i.

KebNi ser en global trend mot mer självstyrande system och självkörande fordon och en ständig uppkoppling mot internet – något som håller på att bli en norm bland människor och förbättrar utbildningsnivån, säkrar kommunikation och hjälper oss att dela information. De ser även större behov av kommunikation under rörelse, jordobservation och förändrade teknologier som små satelliter i låg omloppsbana runt jorden (exempelvis LEO – Low Earth Orbit).

– Den framtida stabiliteten i världen är också mycket beroende av pålitlig och säker kommunikation, via marknätet som 4g och 5g, liksom via satellitnätet. Säkerhet, tillförlitlighet och stabilitet är viktiga krav både nu och i framtiden. Vår strategi framöver är att utnyttja vår teknik och våra produkter och lösningar till att fånga dessa växande marknadstrender och bidra genom att ”bring stability to a world in motion”.

Det var genom ett möte i ett annat projekt som KebNi hörde talas om ACS.

– ACS kan ge oss möjligheter skapa kontakter och nätverka inom aerospace- och rymdindustrin och vi kan bidra till ACS verksamhet genom våra erfarenheter och kunskaper inom satellitkommunikation, säger Erik. Som medlemmar tror vi även att nätverket kan ge oss värde genom dialoger, utbyte av kunskap och identifiering av marknadsbehov för lösningar inom satellitkommunikation för land och sjö, robotik och självkörande fordon.