Jenny Hughes ny klusterledare för östra noden

Den första september tillträdde Jenny Hughes som ny klusterledare för östra noden i Aerospace Cluster Sweden. Jenny skall skall driva vidare och utveckla arbetet från Göran Berlemo som inte längre arbetar operativt i klustret men finns kvar som suppleant i styrelsen.

”Jag ser mycket fram emot att starta upp arbetet med de projekt som vi har i gång och framför allt att få komma ut och träffa våra medlemsföretag.”

Jenny kommer närmast från Saab AB där hon bland annat jobbat produktionsnära inom det militära flyget och som kalkylansvarig för nya affärer inom civil flygplansstruktur. Hon kommer bland annat ta över som projektledare för delprojektet Systemarena, där ACS har i uppdrag att analysera och utvärdera intresse och behov av systemarenor inom flyg och rymd.

Jenny kommer utgå från Linköping och har kontor hos Linköping Science Park.

”Att fördjupa samarbetet med Linköping Science Park och se hur vi kan dra nytta av varandras kunskap, kluster och kontaktnät kommer att bli mycket spännande”.

Vill ni kontakta Jenny når ni henne på telefonnummer 0706-69 18 83 eller på epost till jenny@aerospaceclustersweden.com

Välkommen till ACS Jenny!