Jätteorder till Linköpingsföretag

Linköpingsföretaget Runway Safe har ett par hundra miljoner skäl att fira i dag. Deras bromsbädd för flygplan har fått ett riktigt världsgenombrott.

Landningsbanor på flygplatser är i regel alldeles tillräckligt långa, men om det ovanliga händer att de inte räcker till för ett flygplan att hinna stanna är det otäckt. I många år har ett amerikanskt företag varit det enda som tillhandahållit så kallade bromsbäddar som klarar att fånga upp tunga passagerarplan, men bäddarna har varit dyra och krävt stort underhåll.

Nu har monopolet brutits. Efter flera års experimenterande lyckades ett norskt bolag få fram ett alternativ, som två år senare – 2012 – godkändes av amerikanska luftfartsmyndigheten. Bolaget lyckades ändå inte få ut sin produkt på marknaden, och i början på 2014 tog Linköpingsföretaget Runway Safe över verksamheten. De tog kontakt med världens största flygplatsnav i Chicago.

Läs mer!