Intro till flyg och rymdbranschen arrangerad av Norra noden

Tisdag 12 maj startades ett affärsutvecklingsprogram för små och medelstora företag i norra Sverige
med intresse för affärer inom flyg och rymd. Programmet genomförs bla av ACS norra nod.

-Detta var en första träff och företagen känns väldigt engagerade.
Detta skall bli spännande!, menar Olle Persson ACS Norra nod.

Du kan läsa mer om programmet här:
https://www.ritspace.se/new-sme-business-development-program/

geralt pixabay