Intressanta möten och värdefulla kontakter på Aviation Forum i München

Aviation Forum arrangeras varje år med Airbus som huvudarrangör. Vartannat år hålls mässan i München och vartannat år i Hamburg. I år,  5-6 december, var det Münchens tur. Eventet lockar ca 900 besökare och 100–150 utställare, vilket ger mässan en mer ”familjär” karaktär än de stora flygmässorna, vilket i sin tur öppnar upp för djupgående diskussioner med intressanta aktörer.

Aerospace Cluster Sweden (ACS) hade en gemensam monter där medlemsföretagen Bimex från Motala, Quintus Technologies från Västerås, Vibicore från Vallentuna och Brogren Industries från Älvängen ställde ut. Montern koordinerades av ACS, som hade Fredrik Olofsson och Leif Johansson på plats för att stötta med montertjänst och företräda övriga medlemmar av ACS i kontakten med mässdeltagarna. Förutom de ACS-företag som ställde ut deltog Mattias Vanberg från Cognobotics som besökare.

– Mässan och mötena med relevanta bolag har varit väldigt intressanta och gett många nya idéer, säger Mats Lindwall och Svante Lindholm på Vibicore. Vi hade inte fått dessa kontakter utan att vara här.

Mats Lindell och Svante Lindholm från Vibicore tillsammans med en möjlig framtida partner.

Kristoffer Böök från Bimex tillsammans med ACS:s VD Fredrik Olofsson