Intressanta möten och värdefulla kontakter på Aviation Forum i Hamburg

Aviation Forum arrangeras varje år med Airbus som huvudarrangör. Vartannat år hålls mässan i München och vartannat år i Hamburg. I år,  5-6 december, var det i Hamburg. Eventet lockar ca 900 besökare och 100–150 utställare, vilket ger mässan en mer ”familjär” karaktär än de stora flygmässorna, vilket i sin tur öppnar upp för djupgående diskussioner med intressanta aktörer.

Aerospace Cluster Sweden (ACS) hade en gemensam monter där medlemsföretagen Cognibotics från Lund, Quintus Technologies från Västerås, Vibicore från Vallentuna, Algoryx från Umeå, Dibo från Katrineholm och Brogren Industries från Älvängen, ställde ut. Montern koordinerades av ACS, som hade Fredrik Olofsson på plats för att stötta med montertjänst och företräda övriga medlemmar av ACS i kontakten med mässdeltagarna.

– Mässan och mötena med relevanta bolag har varit väldigt intressanta och gett många nya idéer, föredragen på eventet har gett inspiration och tankar för framtida Aviation forum deltagande

 

Vi planerar för ett nytt deltagande i Aviation forum 2024 är ni intresserade kontakta någon på ACS

14th Aviation Forum 2024

Nov 26-27, 2024 | Messe Munich, Germany