Hallå där, Victor Carlsson!

Victor Carlsson äger sedan 16 år tillbaka företaget Bröderna Carlsson tillsammans med sin far, Lennart Karlsson.

I januari fick de sitt efterlängtade AS9100 certifikat. – Det har varit ett intensivt arbete, säger han.

 

Vad arbetar Bröderna Carlsson med?
– Vi är en legotillverkare som tillverkar komponenter till olika industrier bland annat flyg, samt arbetar med formverktyg för plastindustrin.

Vad finns det för utmaningar inom er bransch?
– Att hitta kompetent personal. Personal, större lokaler samt fler maskiner är de största utmaningarna. Det är ständigt investeringsinriktat.

Berätta mer om certifikatet AS9100 och om processen för att få det.
– Det är inte självskrivet att få det. Certifikatet AS9100 är baserat på ISO 9000-struktur men mer hårt åtskruvat och inriktat med tilläggskrav för flyg. Det har varit ett intensivt arbete under 2019 med en ganska lång process i grund och botten. Det är ganska svårt att genomföra om man inte har en kundorder att arbeta emot, då det kretsar mycket kring kund, produkt och leverantörskedjan. Ett vanligt ISO 9000 kan man få relativt lätt, betydligt enklare än AS9100 och det är just AS-tillägget som är det svåra.

Vad innebär certifikatet för Bröderna Carlsson.
– Att vi förhoppningsvis kan vidga våra kundkretsvyer och få till nya kunder. Att skaffa certifikatet var ett krav då vi redan hade fått ett jobb där detta cert krävdes. Vår förhoppning var att detta skulle generera fler uppdrag, vilket vi redan börjat se effekt av.

Vad har Bröderna Carlsson som mål under 2020?
– Vi har lite längre agenda än så och arbetar mer långsiktigt. Vi har som målsättning att minst omsätta 50 procent av omsättning inom flyg innan 2025. I dagsläget ligger vi på 30 procent, så vi siktar på att uppnå det tidigare.

Något som ligger i  ”pajpen” framöver?
– Allt är redan hemma som det ser ut nu, men vi är självklart öppna för nya kunder och utmaningar i och med certifikatet.

Cert BC

För att läsa mer om certifikatet, klicka här.

Vill du komma i kontakt med organisationen som arbetar med att stödja certifierade företag i Sverige? Klicka här.