Hallå där, Hans-Erik Svedin!

Hallå där, Hans – Erik!

Dibo är ett av ACS medlemsföretag, inne på sitt fjärde år som medlem. Medlemskapet i ACS är ett sätt att öka marknadsföring och skapa nya kontakter menar försäljnings- och produktionschefen Hans-Erik Svedin.

Hans-Erik Svedin: – Vi vill bli en större aktör inom flygindustrin och arbeta ute i Europa. 

 

Kortfattat, vad arbetar Dibo med?
– Dibo är ett legotillverkande företag med femaxlig skärande bearbetning.

Vad är era styrkor som företag?
– Flexibilitet är en av de stora styrkorna, men även kreativitet. Att kunna hjälpa kunden utefter deras behov och att lösa dess problem.

Vilka utmaningar finns inom er bransch?
– Den stora utmaningen vi har i branschen överlag är kompetensförsörjning. Idag är ungdomar mer intresserade av annat än att ställa sig på ett verkstadsgolv, även om det är i en modern industri med mycket data, IT och teknik. Idag saknas kompetens. Staten skjuter till kapital och vill utbilda arbetslösa men få kommer ut med den kompetens som vi eftersöker. Vi tittar hela tiden på att effektivisera produktionen och minska bemanningen. En av Dibos styrkor är att vi automatiserat mycket i produktionen. Idag kan en person sköta upp till tio maskiner, jämför man med för tio år sedan så var det en person per maskin. För att lösa problematiken med kompetent personal satsar vi på att vidareutbilda den personal vi har och arbetar med treskift så man alltid kan täcka upp behov vid till exempel sjukdom. Tack vare dessa satsningar har vi minskat vår risk för kompetensbrist. Dock kvarstår fortfarande problemet till exempel vid pensionsavgångar.

Ni har varit medlemmar i ACS sen i början av 2016, hur kommer det sig att ni blev medlemmar?
– Det började med ett beslut att AS9100-certifikera oss. Vi är certifierade sedan juni 2018, och i och med detta fick vi upp ögonen för ACS. Vi anser att det är viktigt för alla i branschen är att bygga upp ett kontaktnät och nyttja alla plattformar för att visa att vi finns och marknadsföra oss. Det gör vi delvis via ACS.

Vad har medlemskapet i ACS givit er under åren?
– Det har gett oss kontakter och att vi har en samlingspunkt där vii kan pratas vid med de andra medlemmarna. Att arbeta med en sådan här plattform är ett långsiktigt arbete. ACS pratar för hela branschen för att lägga krut på, och arbeta mot svenska företag, lite som svenska handelskammaren. Detta är en plattform som är väldigt viktigt för oss. Vi ser positivt på framtiden och att medlemskapet kommer ge oss bra marknadsföring.

Om ni fick önska, hur skulle ACS inrikta framtida arbete för att stödja er organisation?
– Det vi saknar i branschen är att komma in till rätt kontakter. Personligen tror jag att ACS sitter på bra kontakter inom inköp i branschen. Vi vill komma ut i Europa och att få upp en plattform, så som inom fordonsindustrin där man arbetar gemensamt.

Vad har Dibo för mål 2020
– Målet 2020 är att gå in med ett antal avtal inom flygindustrin. Vi har ett antal projekt på gång som vi hoppas kommer mynna ut i avtal.

Vad har Dibo för mål 2030
– Långsiktigt vill vi bli en större aktör inom flygindustrin och arbeta ute i Europa.

Vad ligger i ”pajpen” framöver?
– Vi fokuserar hårt på ett antal projekt, mer än så kan jag inte säga just nu.

 

FTF2019_1-e1570696534449-1024x486

Hans-Erik Svedin, tredje person från vänster, på konferensen FTF2019 i oktober.