God Jul & Gott Nytt År

godjul– Det finns många höjdpunkter att lyfta fram säger Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig på Aerospace Cluster Sweden.

Under 2015 har Aerospace Cluster Sweden bjudit på möjligheter att träffas, vårda existerande kontakter och knyta nya i form av Flygande luncher, frukostseminarier kring affärsmöjligheter på olika marknader, workshops och after work. Klustret har deltagit och drivit debatt i nationella sammanhang som på Aerospace Almedalen. Klustret har engagerat sig i den nya svenska flygstrategin som tas fram och lämnat ett skriftligt inspel till näringsdepartementet.

Europamässigt så har vi satt klustret och Sverige på den europeiska flygklusterkartan genom medlemskap i EACP (European Aerospace Cluster Partnership). På det internationella planet har klustret representerat sina medlemmar bl a på LAAD mässan i Brasilien under våren.

Lokalt i Linköping har det startats ett nätverk för kvinnor inom flyg-och rymd, ett initiativ som stöttas av klustret. Vi har deltagit i kompetensförsörjningsaktiviteter gentemot skolor och universitet.

– Det vi gör och står för efterfrågas allt mer, något som både återspeglas i ett stadigt antal ökande medlemsförfrågningar och andra typer av förfrågningar från olika håll, säger Anna.

Nu ser vi framemot ett minst lika innehållsrikt 2016. Vi fortsätter att skapa möjligheter att träffas i olika sammanhang, vi kommer finnas representerade i Almedalen, vi kommer jobba tätare med våra europeiska klusterkollegor och vi kommer att vara fortsatt med kring den svenska flygstrategin. Detta är bara ett litet smakprov, detaljerad information finns i inbjudningar, i nyhetsbrev, på www.acs-aero.com, eller via andra kanaler som LinkedIn.

– Jag önskar alla, å Aerospace Cluster Swedens vägnar, en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År ! hälsar Anna.