Gemensam satsning skapar fler jobb i flyg- och rymdindustrin

Carl Rosén från Näringsdepartementet inviger företagsklustret genom att klippa av slipsarna för Olle Persson, ansvarig för klustret norra noden, Göran Berlemo, VD för Aerospace Cluster Sweden. Till höger i bilden är Johanna Bergström-Roos, arrangör av Space Innovation Forum. Att klippa slipsar är en gammal rymdtradition från raketbasen Esrange i Kiruna som symboliserar en mindre formell approach där fokus läggs på arbete och nytta i stället för långa möten.

Carl Rosén från Näringsdepartementet inviger företagsklustret genom att klippa av slipsarna för Olle Persson, ansvarig för klustret norra noden, Göran Berlemo, VD för Aerospace Cluster Sweden. Till höger i bilden är Johanna Bergström-Roos, arrangör av Space Innovation Forum. Att klippa slipsar är en gammal rymdtradition från raketbasen Esrange i Kiruna som symboliserar en mindre formell approach där fokus läggs på arbete och nytta i stället för långa möten.

Ett nytt företagskluster, ACS North, i Kiruna  invigs och ska locka fler leverantörer och innovativa bolag till den växande flyg- och rymdbranschen i Sverige.

– Flyg och rymdbranschen i Sverige växer kraftigt och vi ska hjälpa till att forma en högteknologisk och jobbskapande industri på en nationell nivå, säger Göran Berlemo, vd för Aerospace Cluster Sweden.

Investeringar för hundratals miljoner

De kommande tio åren förväntas investeringar för flera hundratals miljoner kronor i det arktiska området från rymdaktörer som EISCAT och Swedish Space Corporation, SSC. Luleå tekniska universitet har samtidigt satsat betydande resurser i utvecklingen och är i dag en nyckelaktör med spetsforskning inom rymd, internationella kontakter, rymdforskarskola för doktorander och Sveriges enda civilingenjörsutbildning i rymdteknik.

– Invigningen av ACS North stärker Norrbottens position som rymdcentrum och kompletterar ett redan starkt ekosystem. Genom att kombinera utbildning, forskning, innovation och affärsmöjligheter med vårt unika geografiska läge, har Norrbotten möjlighet att bli en internationellt ledande region inom rymdområdet, säger Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

ACS North utvecklar samverkan

Syftet med företagsklustret ACS North, som invigdes i dag 9 maj i Kiruna, är att aktivt arbeta för att stärka flyg- och rymdbranschen i Sverige. Det finns ett behov av lokala leverantörer som kan stötta rymdindustrin och ACS North ska bli en naturlig aktör för att utveckla samverkan mellan akademi och näringsliv, regionalt, nationellt och internationellt. ACS North ska bidra med en ny typ av infrastruktur och kompetens- och leverantörsnätverk runt SSC Esrange, EISCAT och andra rymdaktörer. SSC, med rymdbasen Esrange, är mycket positiva till etableringen av ett nytt kluster.

– New Esrange är ett projekt som ska modernisera och vidareutveckla raketbasens möjligheter. Det kommer att kräva flera leverantörer och samarbetspartners som kan leverera intressanta produkter och tjänster till framtidens flyg- och rymdindustri och det kommer leda till att nya jobb skapas, både inom rymdsektorn och leverantörsleden, säger Lennart Poromaa, chef på SSC:s rymdbas Esrange.

 

Har du fler frågor om klustret eller den växande rymdindustrin:

Stefan Gustafsson, SSC, tel 070 541 3156

Olle Persson, ACS North, tel 072 733 8839