Fyra nya medlemmar arbetar för att ge flyget nya möjligheter

Kretsen vidgas i flygklustret Aerospace Cluster Sweden, ACS. De fyra senaste medlemmarna sysslar inte direkt med flyg, utan erbjuder olika tjänster och produkter som kan utöka flygets område. De nya heter Assistera, Spotscale, Sparv Embedded och Svenska Flygtekniska Institutet.

Spotscale skapar avancerade modeller i 3D av byggnader och hela städer med hjälp av tusentals bilder tagna från luften. Uppdragsgivare är främst samhällsplanerare av olika slag, som med hjälp av Spotscales verklighetstrogna modeller kan promenera omkring i sina tänka miljöer.

– Med UAV-tekniken får vi nya möjligheter och mycket större detaljrikedom i bilderna, förklarar Ludvig Emgård som är VD för Spotscale.

Genom klustret hoppas de skapa samarbeten som leder fram till den samlade teknik som krävs för att effektivt kunna scanna av hela städer från luften.

Mer information på spotscale.com.

Sparv Embedded utvecklar och tillverkar system för mätningar i luften. Kunder är främst forskare som behöver integrerade system med sensorer och radiolänkar för att kartlägga olika väderfenomen. Idag används i huvudsak ballonger för insamlandet.

– Vi har specialiserat oss på de lägre luftlagren, upp till 10 000 meter, säger Anders Petersson på Sparv Embedded.

Tekniken kan användas för andra typer av sensorer. Exempel är kartläggning av olika ämnen i luften, t ex från utsläpp. UAV-tekniken är på många sätt överlägsen meteorologernas ballonger. Sparv Embedded hoppas hitta samarbeten genom ACS som leder vidare till kompletta system inklusive flygfarkoster.

Mer information på sparvembedded.com.

Svenska Flygtekniska Institutet är en spin-off från Linköpings universitet där Tomas Melin tidigare arbetade som docent och forskare i flygteknik. SFTI är ett privat forskningsinstitut enligt europeisk modell, med tyska Bauhaus Luftfahrt som en av förebilderna.

– Idag inriktas mycket av svensk forskning inom flyg på militära tillämpningar. Vi riktar oss till den civila marknaden, säger Tomas Melin.

Forskningen handlar om hela flygtransportsystemet, från specifika designval till flygledning. Exempel på ett möjligt område är den komplexa hanteringen av passagerarnas väskor. Går det att göra snabbare och samtidigt säkrare? ”

Mer information på sftiab.se.

Assistera är konsultmäklare med inriktning att förmedla seniora specialister. Företaget är sedan flera år en samarbetspartner till några av klustrets medlemmar.

– Vi har valt att bli medlem som en del av vår omvärldsbevakning och för att hjälpa till med internationalisering, säger Jonas Sjöbom på Assistera.

Han är inflyttad till Linköping från Brasilien, där han arbetade för vad som numera heter Business Sweden. Vilket understryker ambitionen att delta i kundernas internationalisering. Assistera finns även Stockholm, Göteborg och Malmö samt i Paolo Alto, USA, dit man följde Ericsson.

– Vi finns nära våra uppdragsgivare för att vara en lyhörd leverantör av rätt kompetens, sammanfattar Jonas Sjöbom.

Mer information på assistera.se.