Fuglesang tar flygklustret upp i rymden

Aerospace Cluster Sweden är det svenska flygklustret med centrum i Linköping. Men gränsen mellan flyg och rymd blir allt mer otydlig med högt flygande plan och lågflygande satelliter.

– Christer Fuglesang gör det tydligt att klustret inte stoppar vid flyg och att vi redan idag har rymdföretag som arbetar med rymdteknik, säger Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig för Aerospace Cluster Sweden.

Världens rymdfarare av alla nationaliteter har en egen intresseorganisation, Association of Space Explorers. Christer Fuglesang ingår i styrelsen.

I år hölls den årliga Planetary Congress i Sverige, med start i Stockholm där delar av föreläsningsprogrammet var offentligt. En annan programpunkt var lunch på KTH för deltagande astronauter samt 300 KTH studenter och ett antal studenter från Linköpings universitet.

– Vi är mycket glada att Christer Fuglesang ville bli hedersmedlem. Det understryker att ACS är ett kluster för både flyg och rymd, säger Anna Rehncrona.

En av hedersmedlemmarna sedan tidigare i ACS är Sveriges nuvarande försvarsminister Peter Hultqvist.