Första stoppen på ”Klustret runt på 80 dagar”

Rundresan bland klusterföretagen syftar till en djupare insikt i klustrets samlade styrkor, kärnkompetenser och behov. Den ger samtidigt möjlighet till dialog kring klustrets inriktning framöver.

– Det är otroligt spännande och givande att besöka klusterföretagen på hemmaplan, säger Anna. För att jag som klusterledare ska kunna driva klusterfrågor på ett framgångsrikt sätt betyder det oerhört mycket att få en känsla för varje klusterföretags identitet och verksamhet.

Hittills har resan gått till Combine, Xcentur, Runway Safe, Altran, HiQ, SCAMA, Combitech, UAS Europe, Instrument Control Sweden, Strategic Business Consulting och Flygmex. Fler stopp är inbokade under kommande månader. Varje besök följs upp med ett blogginlägg och en ”klustrie” bild på Aerospace Cluster Swedens hemsida.

– Jag hoppas få möjligheten att träffa de flesta klusterföretagen innan årsskiftet, säger Anna.