Första nationella konferensen om UAS

19-20 maj arrangeras konferensen och mässan UAS Forum Sweden på Konsert & Kongress i Linköping.
– Det är landets första konferens på det nationella planet inom obemannat flyg, säger projektledaren Urban Wahlberg.

Redan förra våren genomfördes en ”provflygning” på Vreta Kluster. Det var en endagskonferens med fokus på obemannat flyg inom jord- och skogsbruket. Initiativet uppskattades både i och utanför branschen.
Namnet UAS Forum Sweden visar också att konferensen handlar om mycket mer än flygande maskiner. Begreppet står för Unmanned Aerial Systems, vilket innefattar hela det system som öppnar vägen för professionella tillämpningar.

Konferensen bjuder på högintressanta inslag.
Saab lyfter på ridån till några av sina spetsprojekt. Här medverkar Gunnar Holmberg, affärsutvecklingsansvarig för UAS, och Jonas Gustafsson, programledare för Saabs del av det europeiska utvecklingsprogrammet Neuron där framtidens obemannade stridsflygplan utvecklas.

Den viktigaste frågan för branschen, hur bemannat och obemannat flyg ska samsas i luftrummet, ägnas stor uppmärksamhet. Här medverkar bland annat den ansvariga myndigheten, Transportstyrelsen.
En annan fråga av betydelse är en gemensam provningsplats för branschen. Arbete pågår och resultatet kan komma att presenteras på konferensen
Dag två blir en fortsättning på fjolårets konferens om UAS-teknik för ökad lönsamhet i jord- och skogsbruket.

Välkommen till en högintressant konferens och mässa om obemannat flyg.
Läs mer på www.uasforumsweden.se.