Forskning om trafikledning för lågt flygande UAV i städer

Hur kan framtidens trafikledning för obemannat flyg i städer fungera? Det ska forskare vid Linköpings universitet ta reda på. Slutsatserna ska presenteras i en virtuell verklighet. 

Projektet heter UTM-50 och startade med en workshop i december 2016, dit företrädare för den framväxande branschen var välkomna. Ett par av ACS UAV medlemsföretag var med vid det tillfället.

– Vi börjar med att skapa en bild av vilka farkoster som kan bli aktuella i stadsmiljö och hur stor kapacitet de kommer att få, säger Jonas Lundberg vid universitetets campus i Norrköping.

Projektet ska genomföras i tre steg. Det första är att fundera över vilka farkoster och tjänster som kan bli aktuella i städer under 50 meters höjd. Därefter ska forskarna utreda vilka regleringar som krävs, jämfört med idag.

– Vi utgår från svenska förhållanden, betonar Jonas.

Tredje steget blir att skapa ett koncept för trafikledning. Därefter görs hela processen om från början, för att inarbeta lärdomar under vägen.
Som avslutning kommer forskarna att bygga en demonstrator. Det är en tredimensionell datormodell av Norrköpings centrala delar, där man ska kunna se framtiden från ovan på visualiseringsbord och från marken med VR-teknik.

– Det är ett abstrakt ämne där visualisering skapar bättre förståelse. Här får man se framtidens obemannade flyg operera mellan husen i en stad, säger Jonas.

Under projektets gång ska flera workshopar att genomföras, med representanter för olika intressen.
Den 19 april kl. 14 – 17 hålls en workshop med fokus på dagens och morgondagens flygande UAV:er i stadsmiljö. Medlemmarna i ACS har viktiga kunskaper att bidra med och är välkomna att delta. Anmälan skickas till jonas.lundberg[at]liu.se senast 6 april.