Fördjupat samarbete för flyginnovation

Idag tillkännager VINNOVA, Energimyndigheten och Formas nya strategiska innovationsområden genom utnämningen av fem nya strategiska innovationsprogram. I samband med utnämningen påbörjar också det befintliga nationella innovationsprogrammet för flyg ett fördjupat samarbete under namnet ”Innovair”. Totalt ryms nu elva program inom de satsningar som VINNOVA anser är av störst vikt för att bidra till internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
Läs hela pressmeddelandet här.Idag tillkännager VINNOVA, Energimyndigheten och Formas nya strategiska innovationsområden genom utnämningen av fem nya strategiska innovationsprogram. I samband med utnämningen påbörjar också det befintliga nationella innovationsprogrammet för flyg ett fördjupat samarbete under namnet ”Innovair”. Totalt ryms nu elva program inom de satsningar som VINNOVA anser är av störst vikt för att bidra till internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
Läs hela pressmeddelandet här.