Flygteknik i gröna näringen: Framtid för Sverige

Obemannade flygande farkoster kan bli Sveriges nästa stora exportprodukt, inte minst för användning inom de gröna näringarna. 70 procent mer mat måste produceras inom 30 år samtidigt som fossila bränslen ska ersättas av fossilfria. I ett seminarium under Almedalsveckan visar LiU-forskarna Per Frankelius och Fredrik Gustavsson flygteknikens möjligheter.

Sverige behöver nya framtida exportprodukter, nya företag, nya branscher och nya exportområden.

En sådan idé, som framförs idag under Almedalsveckan, är att Sverige kan ta vara på det breda kunnandet och kompetensen inom såväl flygteknik som inom de gröna näringarna. Det är en kombination som erbjuder just den exportmöjlighet som Sverige så väl behöver.

– Medan man i debatten ofta hör beskrivningar av Sverige som ett fantastiskt land som lämnat jordbrukssamhället bakom sig, tillhör jag dem som ser att vi fortfarande lever i ett frodande jordbrukssamhälle. Skillnaden är att jordbruk i dag är high-tech, säger Per Frankelius, ansvarig för forskningsprojektet Grönovation som koordineras av Linköpings universitet.

Läs mer!