Flygplatsen får fjärrstyrt torn

Linköpings flygplats kommer att utrustas med ett så kallat remote tower, ett fjärrstyrt flygledningstorn som används för att sköta flygtrafikledningen på distans.

Det är Saab som har utvecklat remote tower och som nu har fått i uppdrag av Luftfartsverket, LFV, att installera systemet på Linköpings flygplats. Det blir den tredje flygplatsen i landet där LFV kommer att bedriva flygledning på distans.

Läs mer!