Flygklusters hjärtefrågor med i svensk flygstrategi

Linköpings flygkluster, Aerospace Cluster Sweden, ska formulera flera egna förslag på vad Sveriges kommande flygstrategi bör innehålla.

Näringsdepartementet har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny svensk flygstrategi. Anna Rehncrona, ansvarig för klusters verksamhet, deltog i det första strategimötet, som infrastrukturminister Anna Johansson kallade till. Där diskuterade representanter för 32 grupper från flygbranschen, myndigheter och andra aktörer flyget samt dess möjligheter och framtidsutmaningar.

Läs mer på Affärsliv!