Flygklubben på ny mark

Linköpings flygklubb är mer än en förening. Det är en resurs för hela flygklustret.
Det stod klart vid invigningen av det nya klubbhusområdet vid Saabfältet i slutet av augusti.

På plats fanns bland andra Linköpings borgmästare Helena Balthammar, som förrättade invigningen, och flygets eget kluster Aerospace Cluster Sweden, där flygklubben är en av medlemmarna. Den blev en festlig tillställning som även bjöd på flyguppvisning med bl.a. J35 Draken och Team 50 med Saab Safir.

Linköping har en av landets största och mest aktiva flygklubbar med 300 medlemmar. Många av dem är på olika sätt aktiva i branschen, vilket ger resurser långt utöver det vanliga.
Linköpings flygklubb är bland annat ATO – Approved Training Organisation, med andra ord godkänd flygutbildare, och driver en certifierad flygsimulator. Klubben har en omfattande utbildningsverksamhet som även riktar sig till företag med anknytning till flyg.

– Vi har precis tagit fram en utbildning för UAV/UAS-operatörer, berättar klubbens ordförande Björn Rystedt.

Redan idag krävs utbildning för att operera obemannade flygfarkoster i mörker. Motsvarande krav finns än så länge inte under den ljusa delen av dygnet, även om det är något som Transportstyrelsen rekommenderar. Genom flygklubben är Linköping en föregångare även inom detta område.

– Vi erbjuder även skräddarsydda flygtekniska utbildningar, berättar Björn Rystedt.

Dagen avslutades med hangarfest och ett löfte om en årligt återkommande fly-in med tillhörande fest i flygklubbens hangar.