Flygande luncher varje månad

Den 27 februari hålls den första flygande lunchen under 2015. Tanken är att medlemsföretagen själva kommer kunna arrangera dessa luncher och att det ska det bli möten med mingel, nätverkande och nya kunskaper en gång i månaden.

Platsen för den första flygande lunchen är creActive i Mjärdevi Science Park. Det är en på flera sätt gränsöverskridande mötesplats för näringsliv och akademi. Perfekt för ett kluster i utveckling, med tydliga kopplingar till universitetet.

På lunchen kommer Nulinks VD Yvonne Rosmark att finnas på plats för att informera om pågående och planerade aktiviteter i Aerospace Cluster Sweden. Vidare ska Fredrik
Borgsjö, verksamhetsansvarig för Demola East Sweden, berätta om hur Demola ger företag möjlighet att, med hjälp av studenter från Linköpings universitet utveckla sina idéer till marknadsanpassade innovativa lösningar. Ett framgångsrikt projekt som fått stor internationell uppmärksamhet.

Nästa flygande lunch hålls på creActive kl 11:30 – 13:00 den 27 februari.
Anmäl dig genom att maila malin.grahn@nulink.se