Flygande Elsa inspirerar till kvinnligt nätverk

Aerospace Cluster Sweden är på väg att få ett associerat nätverk.
Det riktar sig till kvinnor med koppling till flyg och är uppkallat efter Elsa Andersson.
Nätverket startar med frukost på Flygvapenmuseum den 17 september.

Initiativet kommer från Maria Bladh som arbetar på Etteplan, en av medlemmarna i ACS. Men först kräver Elsa Andersson en förklaring.

– Hon var den första kvinnan i Sverige som fick flygcertifikat eller aviatörsdiplom som det hette på den tiden, förklarar Maria.

Hennes eget engagemang startade i barndomen med en flygintresserad farfar. Intresset tändes på nytt när hon började arbeta med flyg på Etteplan.

– Det var för mig en outforskad och jätteintressant värld, förklarar hon.

Det är inte det lättaste för kvinnor med ett relativt nyväckt flygintresse att komma in i den mansdominerande flygvärlden. Men tillsammans går det lättare och det är bakgrunden till nätverket Elsa.

Genom ACS fick Maria hjälp att kontakta kvinnor i flygbranschen och dess närhet, för att stämma av om andra var intresserade. Responsen var så bra att nätverket drar igång med frukost den 17 september.

Platsen är Ordersalen på Flygvapenmuseum, tiden 07.30 – 09.00. Deltagande är gratis och frukosten sponsras av näringslivsbolaget Nulink. Anmälan görs till maria.bladh@etteplan.com.