Flyg- och rymdtekniskt arbete belönas med Thulinmedaljer

Flyg- och rymdtekniska Föreningen och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin har beslutat att ge Thulinmedaljen i guld till Bengt Sjöberg för hans insatser för utvecklingen av avioniksystem och i medaljen silver till Per Nylén för hans avgörande
insatser inom produktionsteknik.

 

Motiveringar

Bengt Sjöberg har haft en avgörande roll vid Saab och utvecklingen av arkitektur för avioniksystem. Redan med flygplan AJ 37 introducerade Bengt en central kalkylator som stöd till föraren vilket medförde att flygplanet kunde göras ensitsigt. Detta ledde vidare till att Bengt sammanhöll arbetet med att vidareutveckla förarmiljön i JA 37 i nära samarbete med piloter och resultatet blev en överlägsen förarkabin. Bengts arbete har lett till att de svenskutvecklade flygsystemen blivit mycket användarvänliga och fått både förare, presentationsutrustning samt manövrering att harmoniera på ett enastående sätt.

Per Nylén har haft en banbrytande roll vid utvecklingen av robusta metoder för termisk sprutning av termiska barriärskikt. Dessa metoder har tillämpats både i JAS Gripens motor RM 12 och i Arianeraketens utloppsmunstycken och bidragit till avsevärt ökad livslängd. Per har förutom sitt arbete vid GKN även varit drivande i bildandet av Produktionsteknisk centrum vid högskolan väst och där utvecklat nya metoder för additiv tillverkning.

Thulinmedaljen

Medaljerna utdelas vid Flyg- och rymdtekniska Föreningens årsmöte den 17:e maj. Thulinmedaljen är den förnämsta utmärkelsen inom flyg- och rymdbranschen i Sverige. Flyg- och rymdtekniska Föreningen utser tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin varje år sedan 1944 mottagare av medaljen som delas ut till minne av flygpionjären Enoch Thulin. Thulinmedaljen förekommer i valörerna guld, silver och brons och tilldelas personer som gjort viktiga insatser för flyg- och rymdteknikens utveckling i Sverige.

Om Flyg- och rymdtekniska föreningen

Flyg- och rymdtekniska Föreningen, FTF, är en rikstäckande, ideell och opolitisk organisation som bildades 1933. Genom sammanslagning 1968 med Svenska Interplanetariska Sällskapet bildades föreningen i sin nuvarande form. Föreningens syfte är att främja den flyg- och rymdtekniska verksamheten i Sverige. Bland medlemmarna finns såväl de som är yrkesverksamma inom flyg- och rymdbranschen, som personer med ett allmänt intresse för dessa teknikområden.

Om Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA är en fristående arena för kunskapsutbyte. IVA uppmärksammar och belönar viktiga insatser inom naturvetenskap, teknik och ekonomi. De kärnvärden som genomsyrar arbetet är  kvalitet, kompetens, fristående och framkant. IVA är världens äldsta ingenjörsakademi, grundad 1919 och dess verksamhet finansieras genom bidrag från näringslivet, projektanslag och statsanslag.