Fler söker medlemskap i ACS

Under mässan Elmia Subcontractor passade ACS Leif Johansson och vd Göran Berlemo, på att träffa både befintliga och blivande medlemmar. Bland företagen på plats fanns tillexempel Mastec, där chefen för affärsutveckling, Andreas Rosén kunde berätta om att Mastecs resa mot att bli ett flygcertifierat bolag går enligt plan.

– Det är väldigt kul att träffa företagen. Medverkan i Elmia Direct har redan gjort att vi har minst fyra, fem nya företag som vill ansöka om medlemskap i ACS, säger Göran Berlemo.