CybAero demonstrerar sjöräddningsuppdrag för svenska aktörer

CybAero har deltagit vid Sjöräddningssällskapets UAV-möte på Känsö i Göteborgs skärgård den 28-29 oktober.

Sjöräddningssällskapet har under två dagar anordnat ett UAV-möte (Unmanned Aerial Vehicle) på Känsö i Göteborg. Till mötet hade CybAero inbjudits för att demonstrera sitt nya koncept APID One RESCUE. Totalt närvarade ett 40-tal representanter från bland annat Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Transportstyrelsen.

– Vi är glada över att ha blivit inbjudna till Sjöräddningssällskapets sammankomst i Göteborg. Det var ett fantastiskt tillfälle att visa upp vårt APID One-system för en stor och viktig grupp svenska aktörer, säger Mikael Hult, VD CybAero.

Läs på på Affärsvärlden!