Combitech i brasilianskt samarbete

Teknikkonsultföretaget Combitech har tecknat en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete med det brasilianska teknikföretaget Akaer.

Syftet med avsiktsförklaringen är att bredda och fördjupa samarbetet mellan de två företagen. Avtalet beskriver inriktningen på det tekniska samarbetet och pekar ut två huvudsakliga områden – Cyber Security och mjukvaruutveckling.

Läs mer!