Clean Sky avtal öppnar nya möjligheter för små och medelstora företag

Ett avtal har signerats mellan det europeiska flygforskningsprogrammet Clean Sky och två svenska regioner: Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. Avtalet ska stärka samarbetet mellan en av EU:s största miljö- och forskningssatsningar och de svenska framstående klustren inom flygindustrin – något som på sikt bidrar till tillväxt och nya jobb i Sverige.

Avtalet är ett Memorandum of Understanding (MoU), som ger regionerna möjlighet att matcha satsningar från Clean Sky med pengar från EU:s regionfonder och egna regionala medel. Något som kan leda till större satsningar på forskning och innovation i den svenska flygindustrin och till att fler företag får möjlighet att söka pengar för deltagande i Clean Sky-projekt.

-Som verksamhetsansvarig på Aerospace Cluster Sweden välkomnar jag avtalet å medlemmarnas vägnar, säger Anna Rehncrona. Det skapar ökade möjligheter för mindre företag att vara med i projekten och ger dem utrymme att vara en del av den nationella och europeiska innovationskedjan, säger hon.

Läs mer om avtalet på Region Östergötlands hemsida.