Brasilianska vänner genom Aerospace Cluster Sweden

tornet3Aerospace Cluster är mer än ett flyg- och rymdkluster. Det är en källa till vänskap och brasiliansk kultur. Första steget togs i slutet av november, när Aerospace Cluster Sweden bjöd in till introduktion till brasiliansk kultur och vänskapsförmedling på Sky Meetings i Linköping.

Projektet heter Buddy Family och innebär att svenska familjer ställer upp som vänfamiljer till brasilianska. Bakgrunden är Saabs framgångar med Gripen i Brasilien. Som en del av affären ska ett antal brasilianska familjer bo i Linköping under ett par år för utbildning i Gripensystemet. En del av dessa familjer kommer från det brasilianska flygvapnet. De tre första av dessa har anlänt till Linköping, två familjer kommer efter årsskiftet och ytterligare sju familjer beräknas landa vid olika tillfällen under 2016.

– De har matchats mot svenska familjer med likartade intressen och barn i ungefär samma åldrar, berättar Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig för Aerospace Cluster Sweden.

Kvällen inleddes med att Janice Fernandes Råsbjer berättade om brasiliansk kultur och skillnaderna jämfört med vår svenska. Själv flyttade Janice 1997 från Brasilien till Linköping där hon driver Brasil Språkcenter med undervisning i portugisiska.
Efter en spännande introduktion om Brasilien, anslöt männen i de tre brasilianska familjerna och fick träffa sina svenska vänfamiljer. Deras fruar och barn kommer till Linköping inom kort.

Buddy Family projektet är ett exempel på hur viktigt det är med nätverk på alla nivåer. Samverkan handlar inte bara om teknisk utveckling och marknadsföring. Familjer och vänskap är viktigt för att affärer ska kunna genomföras på ett bra sätt.