Besök av NAG i Linköping

NAG Linköping

Den 21 september besökta NAG (Netherlands Aerospace Group) Linköping under sin rundresa; Fact Finding Scandinavia. Deltagare var Frank Jansen, Managing Director, NAG och representanter från sex företag i klustret.

Syftet med besöket var att dela information om samarbets- och affärsmöjligheter. Utöver Linköping så besökte NAG även Stockholm och Trollhättan innan resan gick vidare till Norge.

Mera information om NAG finns på www.nag.aero och ACS kan vid behov supporta med kontakter.