Almedalen: SMF:er kan boosta hållbarhet i branschen

ACS i Almedalen drog fullt hus gällande allt mellan himmel och jord kopplat till SMF och ökad hållbarhet.

– Att döma av att tältet var fullt trots att vi startade klockan åtta på morgonen så drog vårt ämne stort intresse, säger Leif Johansson från ACS Västra nod.

ACS:s programpunkt under Aerospace Almedalen 2019 med titeln ”Hur kan små och medelstora företag i flyg- och rymdbranschen bidra till ökad hållbarhet”, fokuserade på de möjligheter som finns gällande SMF och deras förmåga att snabbt bidra till ökad hållbarhet.

Fokus, under de 50 minuter som stod till ACS förfogande, låg på att SMF kan vara en snabbare väg att få in förändringar än att bara lita till de stora företagen. Syftet med programpunkten var att informera om möjligheten med SMF, men också att peka på de utmaningar som finns, till exempel inställningen till flyg- och rymdbranschen i allmänhet, samt trögheten i det offentliga stödsystemet.

Bredvid ACS Västra nods Leif Johansson, pratade Anders Forslund från Heart Aerospace om det kommande elflygplanet Heart 19 som ett exempel på ett hållbart inriktat SMF. Vidare deltog Christer Fuglesang som gav en bild av möjligheterna kopplade till rymden.

– Vi fick flera kommentarer efteråt om att det var bra med konkreta exempel både på möjligheter och de utmaningar som finns, säger Leif Johansson.

 

Almedalen