Aktiviteter

Finansieringsmöjlighet inom flygteknisk utveckling (SMF FLYG)

Hej Aerospace Cluster Sweden bjuder in till,

 

Ett webbinarium där ACS går igenom den finansieringsmöjlighet

som har öppnats för mindre företag av Vinnova och Innovair

 

Flygteknisk forskning i små och medelstora företag

Här finns möjligheten för SMF att söka finansiellt stöd för att bedriva flygteknisk forskning och utveckling. Det här är ett erbjudande som riktar sig till mindre företag som vill utvecklas inom flygteknik och stärka sina samarbeten i flygindustrin.

Även företag med relevant kompetens i andra branscher kan söka för att bredda verksamheten till flygteknikområdet.

Fredag den 3 maj kl. 14-16 håller ACS ett digitalt informationsmöte

På mötet går vi igenom:

  • Introduktion och bakgrund från ACS
  • Utlysningens formalia och ramar, Vinnova
  • Bakgrund och syfte med utlysningen, Innovair
  • Vad kan ACS och tex RISE hjälpa till med
  • Frågestund

 

Du hittar mer om själva utlysningen här:
Länk till utlysningen

 

Praktisk information

On-line, mötet kommer att hållas digitalt (länk till mötet kommer senare)

Tid: 14-16, 3 maj 2024

Pris gratis.

 

Skicka anmälan till någon av oss i klusterorganisationen senast 2 maj.

fredrik@aerospaceclustersweden.com

victor.blom@innovatum.se

olle.persson@aerospaceclustersweden.com

  • 3 maj

  • 14:00-16:00

  • Teams