Aktiviteter

Rymdforum 2023, 5-8 mars i Kiruna

Rymdforum arrangeras vartannat år och hålls detta år i Kiruna 5-8 mars.

Huvudtemat för årets Rymdforumskonferens är From Sweden to space. Marknaden för rymduppskjutningstjänster förväntas ha en betydande tillväxt under de kommande åren. Ökat intresse och insatser för satellit- och sonduppskjutningar är en viktig faktor. Ökat intresse och insatser för satellit- och sonduppskjutningar är en viktig faktor. Utvecklingen och uppskjutningar av satelliter för otaliga funktioner som nationellt försvar, väderövervakning, daglig kommunikation och jordobservation har ökat avsevärt under årens lopp. Det har i sin tur ökat behovet av effektiva uppskjutningstjänster.

Rymdforum Sverige är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om svensk rymdverksamhet och öka informationsflödet mellan olika aktörer i rymdbranschen. Bland annat ordnas återkommande arrangemang för industri, forskare, beslutsfattare, användare av rymdteknik, media och den svenska allmänheten. Föreningen Rymdforum Sverige bildades år 2002 och har för närvarande 31 medlemmar.

Aerospace Cluster Sweden kommer närvara på eventet, våra medlemmar är välkomna att ställa ut i vår monter. Kontakta Olle Persson vid intresse olle.persson@aerospaceclustersweden.com

 

 

  • 5-8 mars

  • Kiruna

Information och anmälan