Aktiviteter

Aerospace Almedalen 26 juni

Aerospace Almedalen 26 juni 2024

Den 26:e juni är det återigen dags för Aerospace Almedalen med intressanta diskussioner och debatter om flygets och rymdens möjligheter, förutsättningar och utmaningar.

Årets tema är – Flyg och rymd är avgörande för Sveriges utveckling och säkerhet

Varmt välkommen till Aerospace Almedalen 2024! ✈️🚀

 

Aerospace Almedalen är arenan för flyg och rymd under Almedalsveckan. Det blir en dag fylld av seminarier med samtal och debatt om flyg- och rymdfrågor med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor som totalförsvar och säkerhet, NATO, luftförsvaret och skyddet av infastruktur och vårt luftrum, rymdens möjligheter, klimatomställningen och förutsättningarna för våra företag. Ni kommer att möta representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, företag & branschorganisationer

Utifrån det allvarliga omvärldsläget är totalförsvar och svensk infrastruktur i fokus. Flygets och rymdens möjligheter är avgörande för att skydda Sverige.  

Hur säkerställer vi tillgänglighet i det svenska luftrummet, försörjning av kritiska resurser och vad betyder Nato-medlemskapet? 

Utökad information om evenemanget:

Vi som arrangerar Aerospace Almedalen värdesätter det personliga mötet och hoppas verkligen att vi ses igen i Visby för att fortsätta diskussionerna som lyfter flyg- och rymd-Sverige.

Vårt program visas nedan och samtliga programpunkter finns inlagda i Almedalskalendariet.
https://www.almedalsveckan.info/program  Sök på Aerospace

Aerospace Almedalen hittar du på Strandvägen 4, vid Wisby Strands veranda.

Länk till programmet

09.00– 09.30   Grön Flygplats – i nöd och lust 

Arrangör:  

Grön Flygplats (Svenska Regionala Flygplatser) 

Att ställa om våra regionala flygplatser är att framtidssäkra Sveriges konkurrenskraft, tillgänglighet,  samhällsfunktioner och försvar. Med omställningen kommer flygplatsen delvis fylla funktioner som den inte gör idag t.ex. som energihub för det övriga samhället. 

Länk till programmet

09.40 – 10.10  Flygets klimat och forskningsutmaning 

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Föreningen Svenskt Flyg

Vilken forskning behöver Sverige för att uppnå klimat- och effektivitetsmål inom flyget och kan vi bibehålla en konkurrenskraftig flygindustriell förmåga? Hur kan svenska företag bidra och hur det gynnar det även totalförsvarets handlingsfrihet och försörjningstrygghet?

Länk till programmet

10.20– 10.50   Hur får vi vätgasflyget att lyfta?

Arrangör:
Aerospace Almedalen, SAS

Vätgas kommer att utgöra en allt större del av flygindustrins bränslekälla. SAS, Airbus, Swedavia, Vattenfall och Avinor har inlett det första industriövergripande arbete för att tillsammans lägga grunden för vätgasflyg i Sverige och Norge. Hur tar vi oss dit och vilka möjligheter skapar detta?

12.00-12.30 Sveriges senaste astronaut  – om rymden som möjliggörande för Sveriges utveckling och säkerhet

Arrangör: 

Aerospace Almedalen

På vilka sätt kan rymden bidra till Sveriges utveckling som land och förstärka vår säkerhet?

Sveriges senaste astronaut Marcus Wandt berättar om sin rymdfärd och reflekterar över hur viktig rymden är för att möta en lång rad samhällsutmaningar.

Länk till programmet

12.40 – 13.10  Vem bryr sig om luften som infrastruktur?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Luftfartsverket

Luften som infrastruktur – och rymden ­ – kommer att bli alltmer betydelsefull i framtiden. Hur skapar vi en infrastruktur som både är robust och anpassad för såväl militära som civila behov? Vad kan rymden bidra med i samhället, totalförsvaret och vilka utmaningar och möjligheter finns?

Länk till programmet

13.20 – 13.50  Varför är rymden allt viktigare för Sverige och omvärlden?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Swedish Aerospace Industries

Rymden används alltmer som en integrerad del av vårt svenska samhälle. Du använder rymdsystem hela tiden, medvetet eller omedvetet. För att tolka omvärlden, hantera klimatproblemen och öka Sveriges motståndskraft så behövs rymdsystem. Hur säkerställer vi att Sverige har den kapacitet som krävs?

Länk till programmet

14.00 – 14.30 Nya produktionsmetoder bidrar till både flygets klimatomställning och försörjningssäkerhet

Arrangör:

Aerospace Almedalen, GKN Aerospace

Kan nya produktionsmetoder bidra både till flygets klimatomställning och till vårt lands försörjningstrygghet? Varför är additiv tillverkning en nyckel till flera stora utmaningar i flygbranschen och hur står sig Sverige i konkurrensen?

Länk till programmet

14.40 – 15.10  Samverkan för en försvarsförmåga i världsklass 

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Saab

Hotbild och behov av försvarsförmåga förändras över tid. Samarbete mellan försvar, industri och akademi har givit Sverige en försvarsförmåga i världsklass. Hur ska Sverige bibehålla och utveckla denna förmåga som medlem i Nato?

Länk till programmet

15.20 – 15.50  Förändrad hotbild och medlemskap i Nato

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Försvarsmakten

Hotbilden mot Sverige har förändrats och Sverige har blivit medlemmar i Nato. Hur påverkar det flygvapnets uppgifter och utvecklingen av framtidens luftförsvarssystem?

Länk till programmet

 

16.00 – 16.30  Små och medelstora företag bidrar med viktiga pusselbitar för utveckling, hållbarhet och säkerhet  

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Aerospace Cluster Sweden

Ett näringsliv med många differentierade små och medelstora företag är en förutsättning för en långsiktig samhällsutveckling. Nu när Sverige är medlemmar i Nato, hur förändrar det förutsättningarna för svenska små och medelstora företags (SMF) affärsmöjligheter inom flyg och rymd

Länk till programmet

16.40 – 17.10  Vad gör regeringen för svenskt flyg?

Arrangör:

Aerospace Almedalen,

Hur ser regeringen på flygsektorn i Sverige och vad gör man för att skapa förutsättningar för utveckling, omställning, konkurrenskraft och luftförsvar?

Länk till programmet

17.20 – 17.50  Drar vi nytta av svensk flyg- och rymdförmåga?

Arrangör:

Aerospace Almedalen

Flyg och rymd är avgörande för ett fungerande och säkert samhälle. Skapar vi rätt förutsättningar för att sektorn ska utvecklas och samtidigt ställa om? Hur ser politiken och branschen på dessa frågor?

Länk till programmet

 

Arr. Aerospace Almedalen

Moderator under dagen är Karin Klingenstierna

 

  • 26 juni

  • 8.30-18.00

  • Almedalen, Visby / Online

www.aerospacealmedalen.se