Aktiviteter under hösten

Under hösten kommer ACS synas i en mängd olika sammanhang. Allt ifrån att inspirera Linköpings högstadieelever att välja en framtid inom flyg- och rymd,  delta vid europeiska klusterorganisationen EACPS:s årsmöte, fortsätta utveckla samarbetet med det brasilianska klustret i Sao Jose dos Campos, till att finnas med vid Swedish Aerospace Technology Congress i Solna. Och mycket mer.

Det bästa sättet att uppdatera sig kring vad som är på gång är att kika in på klustrets hemsida www.aerospaceclustersweden.com, säger Anna.