Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

acs-news1 Affärsutvecklingscheckar är en del av Tillväxtverkets insatser inom affärsutveckling för små och medelstora företag. Stödet kan sökas av små företag med 2-49 anställda som vill ta steget ut på en internationell marknad eller öka sin internationaliseringsgrad. Genom Affärsutvecklingscheckarna ges små företag möjlighet att med hjälp av extern kompetens stärka sin konkurrenskraft och genomföra kvalitativa utvecklingsinsatser – snabbare. Läs mer.