Aerospace Cluster Sweden gör inspel till svensk flygstrategi

Näringsdepartementet har under året påbörjat ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi. Med anledning av det bjöd infrastrukturministern in flygbranschen, myndigheter och andra relevanta aktörer till ett första flygstrategimöte för att diskutera flyget och dess möjligheter och framtidsutmaningar.

– Efter att infrastrukturministern inledningstalat diskuterade vi gruppvis mål och vision för flygstrategin och djupare kring ett antal teman som den är tänkt att beröra, berättar Anna Rehncrona, verksamhetsansvarig på Aerospace Cluster Sweden.

Diskussionen kretsade kring konkurrenskraft och sysselsättning, tillgänglighet, regelverk och flygsäkerhet, främjande av svensk teknik och lösningar, forskning, utveckling och innovationer, miljö- energi- och klimatfrågor, sociala villkor och flygplatsutveckling.

– Under november månad ges vi möjlighet att inkomma med ytterligare inspel och synpunkter skriftligt. Den möjligheten att göra vår samlade klusterröst hörd ska vi ta vara på, säger Anna.
Den svenska flygstrategin är tänkt att beslutas efter sommaren 2016. Strategiarbetet kan följas på näringsbloggen.se, regeringen.se samt twitter #flygstrategi.