ACS styrelsemöte med strategifokus

ACS har haft styrelsemöte och strategidiskussioner lunch till lunch måndag och tisdag 22-23 oktober. Mötet under hölls på Brogren Industries i Älvängen där styrelsen också fick en uppskattad rundtur i verksamheten. Tisdagens möte hölls på GKN i Trollhättan och här avslutades mötet med ett besök i två av GKNs produktverkstäder.

Under strategidiskussionerna initierades arbetet med verksamhetsplan för perioden 2020-2022. Intentionen är att planen presenteras på den kommande årsstämman Q2 2019.