ACS Projektledare

Nulink har knutit avtal med Urban Wahlberg, Wabema AB som tf projektledare för fortsatt drift av ACS intill en ny organisation har utsetts och verksamheten överlämnats.

Kontakt:
urban.wahlberg(a)acs-aero.com
+ 46 (0)709-941454