ACS på Space Innovation Forum 2021

1-2 december deltog Fredrik Olofsson, ACS VD samt Olle Persson, klusterledare i Norr på Space Innovation Forum i Kiruna.

Det var ett intressant och positivt event där den stora satsningen på region Norrbotten och rymd var i fokus. Det satsas mycket pengar på att regionen skall växa och förhoppningsvis dra till sig fler företagsetableringar och nyinflyttade till regionen.

-Rymdfokus var som alltid framträdande under dagarna och några av föredragshållarna representerade framgångsrika relativt nystartade företag. Det var riktigt inspirerande att lyssna på. Här känner jag att ACS verkligen kan bidraga och samverka samt stötta i denna tillväxt, säger Fredrik.

-Det blev många positiva kontakter under nätverksstunderna samt under middagen på kvällen, återigen förstår man vikten av att träffas fysiskt och inte bara digitalt, fortsätter han.

Olle och Fredrik passade även på att besöka några av de lokala medlemsföretagen och pratade med dem om hur de ser på Aerospace Cluster Sweden och vad som är utmaningen för företagen lokalt i Kiruna. Det blev många givande möten med företagen för att förstå deras situation.

 

Fredrik fick förmånen att pitcha om ACS.