ACS på Innovairs årsmöte

19 september hölls Innovairs årsmöte i Linköping med ett drygt 40-tal deltagare.  Invigningstalare var Helena Balthammar Borgmästare i Linköping och Lisa Åbom CTO på SAAB Aeronautics. Under resten av dagen presenterade olika representanter för företag och organisationer vad som har hänt och vad som är på gång i Sverige gällande utveckling och forskning relaterat till flygbranschen. Göran Berlemo, VD för ACS, presenterade för en intresserad åhörarskara hur läget är i ACS.

Du hittar mer om mötet på Innovairs hemsida: https://innovair.org/