ACS-medlem uppvaktade departementet om fotoförbudet

Beslutet att obemannade flygfarkoster omfattas av kameraövervakningslagen slog ned som en blixt. Men regeringen reagerade snabbt och lovade att skriva om lagen. 
– Den 1 augusti ska en ny lag vara på plats, säger Ludvig Emgård på Spotscale som fört branschens talan hos justitiedepartementet.

Uppvaktningen skedde i mitten av januari. Med var Linköpings borgmästare Helena Balthammar och riksdagsledamoten Johan Löfstrand. Då var det redan klart att en förändring av lagen skulle snabbehandlas.

– Vi föreslog ett interimistiskt beslut för att göra det möjligt att flyga utan tillstånd från länsstyrelsen under våren och hösten, men så långt kunde departementet inte sträcka sig, säger Ludvig.

Däremot är han optimistisk när det gäller lagändringen. Justitiedepartementet fick kort efter domen påstötningar från näringsdepartementet att något måste göras för att undanröja problemet för en framtidsbransch.

Lagförslaget är redan ute på remiss och kan beslutas av riksdagen under våren, för att börja gälla 1 augusti. Som förslaget är skrivet, får problemen som högsta förvaltningsdomstolens bedömning orsakade sin lösning.

Även om Spotscale är medlem i ACS, har företaget ingen egen flygverksamhet. Deras nisch är att skapa 3D-modeller utifrån en stor mängd fotografier, vanligtvis tagna med drönare. Genom att de anlitas av andra som flyger, har de också en god bild av hur domslutet slår.

– Flera operatörer har fått tillstånd från sin länsstyrelse. Två har till och med beviljats rikstäckande tillstånd, säger Ludvig.

En av dem är ett byggföretag. Deras huvudkontor i Stockholm fick nationellt tillstånd, medan deras verksamhet i Skåne, som sökte på egen hand, nekades.

– Det stora problemet är inte att det krävs tillstånd utan att länsstyrelserna gör olika bedömningar, konstaterar Ludvig.

Tillståndsplikten för drönarfotografering har inte orsakat någon större nedgång i orderingången, delvis beroende på att Spotscale även har utländska kunder. Tvärtom tycker Ludvig att domen skapat positiv uppmärksamhet kring deras och uppdragsgivarnas verksamheter.

– Men på sikt hade situationen blivit ohållbar, säger han.