ACS i Framtidens fabrik

Tommy Christensen, Innovatum och Leif Johansson, ACS Västra nod, på uppstartsaktivitet för Framtidens fabrik

Leif Johansson, ACS Västra nod och Tommy Christensen, Innovatum på uppstartsaktivitet för Framtidens fabrik

Nu planeras för det som kallas Framtidens fabrik, ett utvecklingsprojekt för att göra verkstad av Industri 4.0. Projektet är i uppstartsfas och är tänkt att bedrivas på Produktionstekniskt centrum (PTC), på Innovatum i Trollhättan. 

Framtidens fabrik är en planerad storsatsning på PTC som initieras av GKN och som presenterades i Trollhättan måndagen den 18:e juni. Leif Johansson, från ACS Västra nod deltog som medarrangör.

–  Detta är en bra möjlighet för nya eller redan etablerade företag att som samarbetspartners med GKN att ytterligare stärka sin position inom flyg- och rymdbranschen, menar han.

Med på samlingen var 20-talet andra företag och organisationer också representerade och Hans Falk, från GKN  presenterade sin syn på satsningen och vad företaget vill uppnå.  Utgångspunkten för Framtidens fabrik är ett produktionsflöde för produkter som består av komponenter i kolfiberkomposit som kombineras med 3D-printade metalliska komponenter. Produktionsutrustningen i fabriken ska vara högt automatiserad och därför kommer innovativa digitala lösningar att utvecklas, testas och demonstreras. Initialt är satsningen inriktad på en specifik GKN-produkt, men utrustningen ska på längre sikt kunna användas för många syften och av flera företag och organisationer.

Han Falk uppmanade alla företag och organisationer som tänker sig satsningar inom det aktuella området att anmäla sitt intresse.